facebook mail
Prijava za klube
Prijava za klube

Zgodovina Zveze ŠKIS

Nekdanji predsedniki in predsednice Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Špela Oset (2014/2015, 2015/2016)

Spela OsetŠpela si je s svojo ekipo prizadevala predvsem za večjo povezanost s študentskimi klubi. Vzpostavila je še boljši sistem prenosa znanja glede organizacije Škisove tržnice, skupino za pravno pomoč, Alumni klub Zveze ŠKIS in Strategijo za komunikacijo s študentskimi klubi. Ključni poudarki njenega mandata so tudi ureditev notranjih aktov Zveze, registracija blagovne znamke Škisove tržnice, sprememba lokacije in termina prireditve ter priprava orodij za boljšo povezanost aktivistov Zveze ŠKIS z aktivisti študentskih klubov.

Jaka Bassanese (2012/2013, 2013/2014)

JakaJaka je svojo funkcijo nastopil z željo po vzpostavitvi učeče se organizacije, ki bo skrbela za prenos znanja na mlajše aktiviste, ter nadgrajevanje znanja obstoječih aktivistov. Preko ključnih dosežkov svojega mandata - meddrugim ustanovitve Odbora za izobraževanje, prekonstruiranja projekta Škisova tržnica ter pridobitve novih, primernejših prostorov - mu je uspelo vzpostaviti zdravo, stabilno organizacijo, ki predstavlja dober temelj za nadaljnje delovanje.

Matic Sušnik (2010/2011, 2011/2012)

susnikMatic je začasa svojega predsedovanja Zvezi ŠKIS poudarjal predvsem konstantni razvoj organizacije, ki temelji na izobraževanju in nenehni nadgradnji znanja. Svoje delo je posvetil sistematizaciji dela na Zvezi ŠKIS, izobraževanju aktivistov in aktivnih članov na klubih ter prvič uvedel samoregulacijo študentskih klubov, ki bo dolgoročno vplivala na dvig kakovosti delovanja študentskih klubov in posledično celotnega študentskega organiziranja.

Marko Funkl (2009/2010)

marko1Marko je po predsedovanju Zvezi postal predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, kjer se še vedno zavzema za pravično državo in urejeno družbo. "Zveza ŠKIS je velika organizacija, ki lahko vsakemu aktivistu odpre toliko vrat, kot si sam želi. Izkušnje, socialna mreža ter možnost delovati v korist celotne študentske populacije so največje priložnosti, ki jih nudi. Največji plus pa seveda predstavlja sodelovanje v odlični študentski ekipi iz vseh delov Slovenije."

Matej Pušnik (2008/2009)

PusnikV letih Matejevega predsedovanja je Zveza ŠKIS pridobila mnogo aktivistov, ki še danes oblikujejo delovanje Zveze. Škisova tržnica je postala še močnejša in večja prireditev. Na Škisov tržnici je Matej Pušnik sprejel samega takratnega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Turka.

 
 

Kamal Izidor Shaker (2006/2007, 2007/2008)

Kamal IzidorIzkušnje na številnih področjih, prijatelji in spomini na obilico lepih trenutkov, so rezultat pridnega in trdega dela na Zvezi ŠKIS, ki že dolga leta »vzgaja« dobre, zanesljive in pridne kadre. Kamal je po predsedovanju na Zvezi ŠKIS postal še predsednik krovne mladinske organizacije – Mladinskega sveta Slovenije, kar njegove besede tudi potrjuje.

 

Janez Tonkli – Luka (2004/2005, 2005/2006)

Janez TonkliJanez je bil mnenja, da se mora Zveza ŠKIS ravnati po načelu: »Brez Zveze ŠKIS ne bi bilo klubov in brez klubov ne bi bilo Zveze ŠKIS.« Mnogi se ga spominjajo kot bolj robustnega vodjo, saj je v svoji želji po izboljšanju pogojev delovanja na Zvezi ŠKIS pri pogajanjih s Študentsko organizacij večkrat nastopil nestrpno. Janez je poudarjal transparentno delovanje Zveze ter vzajemnost s študentskimi klubi.

 

Ožbej Marc (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004)

Marc 2V času njegovega predsedovanja je Zveza ŠKIS pridobila nove prostore na Tržaški cesti, ki je sedež Zveze še v današnjem času. Z ročnimi spretnostmi so prostore »udarniško« prenovili in omogočili vsem prihodnjim aktivistom Zveze ŠKIS veliko boljše pogoje za delo. Ideja Zveze ŠKIS je po njegovem mnenju povezovanje ljudi, ki imajo radi svoje domače kraje in so sposobni spreminjati stvari v lokalnih okoljih.

 

Boštjan Papič (2000/2001)

Papic»Misli globalno, deluj lokalno,« je bil temeljni moto Boštjanovega delovanja na Zvezi ŠKIS. Želel je, da bi se po tem načelu ravnale tudi vse naslednje ekipe, ki bodo vodile Zvezo ŠKIS. Poudarek delovanja organizacije je dajal ohranjanju avtonomnosti Zveze. Neprecenjiva izkušnja predsedovanja mu je prinesla ogromno novih znanj, poznanstev in prijateljstev, zato ima na to življenjsko obdobje lepe spomine.

Boris Hafner – Jež (1999/2000)

Boris-Hafner JezBoris je v času svojega delovanja pridobil koristna znanja na področjih ponotranjenja zakonov, pravilnikov in statutov, obilico obrtniških znanj (izdelovanje pohištva, žganjekuhe ter varstva otrok), geografije (poznavanja skritih slovenskih kotičkov in študentk) ter pogajanja z ljudmi različnih karakterjev. Njegova želja je bila, da Zveza ŠKIS postane še uspešnejša in močnejša organizacija.

 

Klemen Miklavič – Pajk (1996/1997, 1997/1998, 1998/1999)

Klemen MiklavcicRezultat Klemenovega dela ter dela celotne takratne ekipe je bila prva Škisova tržnica. Z vzpostavitvijo projekta je Zveza ŠKIS postala prepoznavna organizacija v takratnem času. Poudarek njegovega dela je bil predvsem na izpostavljanju družbenih problemov, ki se dotikajo visokega šolstva, ter na spodbujanju kritične razprave v organih Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS.

 

Petra Cotman (1995/1996)

Petra CotmanPrva predsednica Zveze ŠKIS se je v današnjem času odmaknila od študentskega organiziranja in svoje življenje posvetila karieri ter družinskemu življenju.

 

 

 

Peter Medica – Medo (1994/1995)

Peter medicaNajvečji dosežek prve ekipe je bila umestitev študentskih klubov v Zakon o skupnosti študentov. V času Petrovega predsedovanja višina sredstev Zvezi ŠKIS ni omogočala projektov na taki ravni, kot nam je to - zaradi teženj takratne ekipe - omogočeno sedaj. Po njegovem mnenju je namen povezovanja študentov v študentske klube ustvariti boljše in lepše življenje v domačem kraju, naloga Zveze ŠKIS pa, da to počne na ravni celotne Slovenije.

 

FOTO utrinki