facebook mail
Prijava za klube
Prijava za klube

Bazen trenerjev Zveze ŠKIS

Bazen trenerjev Zveze Škis je bil ustanovljen novembra 2012, ko sta dve ambiciozni trenerki želeli Zvezi Škis priskrbeti kader izobraževalcev iz lastnih vrst, da bi bila Zveza tako še bolj samozadostna ter bi bil prenos znanja tudi formalno omogočen.

10 klubovcev in aktivistov Zveze Škis je decembra 2012 opravilo prvi trening za trenerje in bazen je dobil svoje prve moči. Marca 2014 se mu je pridružila 2. generacija trenerjev, z osmimi novimi in svežimi obrazi, marca 2015 pa je bazen Zveze Škis v svoje vrste sprejel šest novih trenerjev, ki so svoje usposabljanje končali na mednarodnem treningu za trenerje Zveze Škis na Bledu.

Bazen sestavlja mlad in sproščen kader aktivnih posameznikov. Posebnost bazena Zveze Škis je odlično poznavanje problematike klubov in študentskega organiziranja, saj je bazen skoraj v celoti sestavljen iz dolgoletnih aktivistov študentskih klubov ter Zveze Škis. Vsi trenerji so visoko usposobljeni za izvajanje treningov, hkrati pa so bili v svojem delovanju kot klubovci ali aktivisti soočeni z izzivi in ovirami, ki pestijo študentske klube - tako jim omenjena tematika nikakor ni neznanka. V treninge so redno vključene dobre (in tudi slabe) prakse, ki so jih trenerji zbrali tekom let. Namen bazena trenerjev je študentske klube ter aktiviste s teorijo in prakso pripraviti na odlično ter funkcionalno delovanje v lokalni in nacionalni skupnosti.

Treningi potekajo po principu neformalnega učenja, kjer je izkupiček prejetega znanja za 50 % večji, kot pri formalnem načinu izobraževanja. Treningi potekajo v sproščenem in interaktivnem okolju, kjer je veliko prostora za deljenje mnenj glede dobrih in slabih praks, praktično učenje ter vajo. Neformalna izobraževanja postajajo velik trend v Evropski Uniji in zato Zveza Škis v skladu z novo usmeritvijo, od januarja 2015 dalje študentskim klubom v celoti krije stroške trenerjev bazena trenerjev Zveze ŠKIS ter njihovih izvedenih treningov.

Aktivnosti bazena so v prvi vrsti namenjene aktivistom študentskih klubov in Zveze Škis, zato vedno z veseljem odgovorimo na vsako pobudo za sodelovanje. Uradno ponudbo za študentske klube najdete v priponki na dnu strani, na voljo pa smo tudi za individualno sooblikovanje izvajanja želenih vsebin, saj imamo izzive zelo radi.

Bazen trenerjev Zveze ŠKIS sestavljamo:

Ingrid Molan

Strokovno področje: teme s področja splošne psihologije (upravljanje s stresom, kreativnost, javno nastopanje,​ komunikacija, motivacija, feedback​), teme s področja psihologije​​ dela, organizacije in upravljanja s človeškimi viri (coaching, orodja za produktivnost, upravljanje s časom, teambuilding, reševanje konfliktov, timsko delo, organizacijske spremembe, vodenje in upravljanje), teme s področja študentskega organiziranja (npr. dijaške sekcije, delo predsednika, projektno vodenje, prenos znanja, strateško načrtovanje)

Izkušnje v študentskem organiziranju: vodja Odbora za izobraževanje na Zvezi ŠKIS

 

Urška Simonšek

Strokovno področje: trženje in razpisi, kreativnost, promocija projektov, feedback, reševanje konfliktov, vodenje, strateško načrtovanje, evalvacija, prenos znanja in mentorstvo, motivacija, dinamika skupine, izgradnja tima, javno nastopanje, delo v timu, mladinsko in študentsko organiziranje, medkulturni dialog in raznolikost, zaposlovanje mladih, izobraževalni projekti, mednarodno mladinsko delo, prostovoljstvo, teambuilding, projektno delo, izkušenjsko učenje, facilitacija, zaposlitvena pismenost, life-work balance, študentsko organiziranje v Sloveniji, učinkovita komunikacija, sistematizacija dela, obvladovanje stresa, principi nenasilne komunikacije

Izkušnje v študentskem organiziranju: predsednica Zveze KOMISP; delo v društvih DŠMS, BEST; odbornica Odbora za izobraževanje na Zvezi ŠKIS, odbornica Mednarodnega odbora na Zvezi ŠKIS; vodja TEDxUniversityofLjubljana; vodja programa noVEMber; vodja treningov za trenerje ZvezeŠKIS 2014 in 2015; glavna trenerka Zveze ŠKIS 2015

 

Staša Jager

Strokovno področje: feedback, projektno načrtovanje in vodenje, delo v timu, konstruktivna komunikacija, reševanje konfliktov, vodenje sestankov, facilitacija procesa, mediacija tima, nenasilna komunikacija, izkustveno učenje, obvladovanje stresa

Izkušnje v študentskem organiziranju: koordinatorka projektov Zveze ŠKIS 2011; predsednica operativnega dela Zveze ŠKIS 2012; vodja projektov: Sejem rabljenih učbenikov, izobraževalni seminar na Debelem Rtiču, Škisova akademija - vodenje idr. ; članica Odbora za izobraževanje (2013-2014); trenerka na Train the Trainers 2014, trenerka Zveze ŠKIS od leta 2013; študentka integrativne psihoterapije; asistentka v marketingu (od 2015 dalje)

 

Mojca Jagodic

Strokovno področje: PR (družbena omrežja, promocija, študij novinarstva), digitalni marketing, Google Orodja (študij družboslovne informatike), javno nastopanje, projektno vodenje, vodenje sestankov, pridobivanje aktivistov (mehke veščine), interna komunikacija, interno glasilo v klubu (Mailchimp), pisanje besedil, lektoriranje, razpisi, osebni branding

Izkušnje v študentskem organiziranju: vodja projektov na Klubu študentov Kranj (2005–2013); predstavnica za odnose z javnostmi Kluba študentov Kranj (2009–2013); predstavnica za odnose z javnostmi festivala Teden mladih (2010–2013); urednica revije za študente in dijake Zapik (2010–2013); vodja projektov v digitalnem marketingu (Red Orbit, FrodX) (2014– še traja)

 

Andraž Šiler

Strokovno področje: pridobivanje aktivistov, pridobivanje članov, komuniciranje z lokalno skupnostjo, strukturiran dialog, mednarodno mladinsko delo, CV, mreženje, projektni management, prenos znanja, strateško načrtovanje, mladinska politika

Izkušnje v študentskem organiziranju: strokovni sodelavec na Mladinskem svetu Slovenije (2016-danes); mladinski delegat pri OZN (2016-danes); glavni trener Zveze ŠKIS (2015-2016); član Predsedstva ŠOS in vodja mednarodnega odbora ŠOS (2013-2015); predsednik Nadzorne komisije ŠKIS (2007-2010); predsednik Kluba študentov Kranj (2007-2011)

 

Aljaž Zupan

Strokovno področje: vodenje (leadership), nenasilna komunikacija, izgradnja tima, mednarodno mladinsko delo, projektno delo (projektni management), razpisi, podajanje povratne informacije, motivacija, izkušenjsko učenje, life-work balance, obvladovanje stresa, reševanje konfliktov, evalvacija, dinamika skupine, tima, delo in komunikacija v skupini, medkulturni dialog in raznolikost, teambuilding/ice breaking, coaching, učinkovita komunikacija

Izkušnje v študentskem organiziranju: predsednik Kluba litijskih in šmarskih študentov (2008-2012); zaposlen na Javnem zavodu za kulturo mladino in šport Litija, na področjih mladine in športa (2013-2015); predsednik Društva Lojtra, društva za osebni in poklicni razvoj mladih (od leta 2014); trener Zveze ŠKIS (od leta 2012); trener Mladinskega sveta Slovenije (od leta 2015); trener Nacionalne agencije za izvajanje programa Erasmsus+ na področju mladine (od leta 2016)

 

Ambrož Volek

Strokovno področje: Google orodja, spletne tehnologije: CMS, Joomla, Wordpress, Adobe Ilustrator, Photoshop, vodenje projektov, Excel, Word, Powerpoint

Izkušnje v študentskem organiziranju: svetnik ŠOLS in Zveze ŠKIS (2014-2015); član UO ŠK GROŠ (2013-2014); član NO ŠK GROŠ (2011-2012); predsednik MD Dobrepolje (2008-2012); tajnik MD Dobrepolje (2007); direktor zasebnega zavoda Škatla (2015-2016)

 

Špela Oset

Strokovno področje: vodenje, delo v timu, projektno vodenje, organizacija, prenos znanja in mentorstvo, reševanje konfliktov, vodenje sestankov, komunikacija, evalvacija, administrativna dela (sistematizacija), vodenje ekipe, teambuilding (tudi izobraževanje na tem področju), javno nastopanje, facilitacija procesa, mladinsko in študentsko organiziranje, PR, marketing

Izkušnje v študentskem organiziranju: članica UO KŠOC/predstavnica za odnose z javnostmi in koordinatorka projektov (2011-2014); članica GO Zveze ŠKIS kot predsednica UO operativnega dela (2012-2014); predsednica Zveze ŠKIS (2014-2016); strokovna sodelavka za splošno kadrovske zadeve (2016-še traja); glavna trenerka Zveze ŠKIS (2016-2017)

 

Miha Vahčič

Strokovno področje: pridobivanje aktivistov, IT orodja, strateško načrtovanje, strateško projektno vodenje, trženje, sponzorstva, partnerstva, vodenje, prenos znanja in mentorstvo, administracija, birokracija, projektno delo, sistematizacija dela

Izkušnje v študentskem organiziranju: delo v Mladinskem svetu Jesenice; predsedovanje Klubu jeseniških študentov

 

Saša Ljubec

Strokovno področje: projektno vodenje, mednarodno delovanje, razpisi (nacionalni in mednarodni)

Izkušnje v študentskem organiziranju: predsednik Kluba ptujskih študentov; predsednik NK Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS; član NK ŠOS; član VS za 02 regijo; vodja dveh večjih ŠKIS-ovih projektov ter številnih tradicionalnih projektov KPŠ

 

Miha Rezar

Strokovno področje: trženje, razpisi, sponzorstva, partnerstva, pridobivanje aktivistov, administracija, birokracija, izgradnja tima, mladinsko in študentsko organiziranje, mladinske politike in aktivno državljanstvo, projektno delo (projektni management)

Izkušnje v študentskem organiziranju: tajnik Kluba jeseniških študentov (2011-2012); svetnik ŠOLS (KJŠ) (2011-2013); predsednik Mladinskega sveta Jesenice (2012-2016); vodja Festeelvala

 

Matej Jemec

Strokovno področje: vodenje (leadership), nenasilna komunikacija, izgradnja tima, mladinsko in študentsko organiziranje, zaposlovanje mladih, zaposlitvena pismenost in beleženje znanja, družbena omrežja, podajanje povratne informacije, mreženje, motivacija, Javno nastopanje, retorika, mladinske politike in aktivno državljanstvo, prostovoljstvo, izkušenjsko učenje, life-work balance, obvladovanje stresa, reševanje konfliktov, pridobivanje aktivistov, dinamika skupine, tima, delo in komunikacija v skupini, tembuliding, ice breaking, struktura študentskega organiziranja v Sloveniji, učinkovita komunikacija

Izkušnje v študentskem organiziranju: Klub škofjeloških študentov (6 let svetnik Kluba v Svetu ŠOLS, vodja projektov); član delovne skupine mladih proti Zakonu o malem delu (regijski koordinator); član Skupine za oblikovanje dodatnih kriterijev za Pridnosti sklad Zveze ŠKIS.; vodja Odbora za pravne zadeva na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo; član društva HOPe na Pravni fakulteti; koordinator v NK Ločan

 

Martin Retelj

Strokovno področje: dijaške sekcije, projektno vodenje, javno nastopanje in retorika, mladi v lokalni skupnosti, različne socialne tematike: mladi z manj priložnosti, dostopnost študentskega organiziranja, socialni in zdravstveni projekti, prostovoljstvo

Izkušnje v študentskem organiziranju: Vodja Odbora za dijake Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (2011-2013); predsednik Nadzorne komisije Zveze ŠKIS (2013-2014); vodja Odbora za socialo in zdravstvo (2014-2015); član Komisije za mladinske politike Mladinskega sveta Slovenije (2013-2015); član Odbora za socialna vprašanja Študentske organizacije Slovenije (2014-2015)

 

Matej Šavs

Strokovno področje: projektno vodenje, blagajništvo/finance, IT (Excel, Gmail, Google orodja),  pridobivanje članov, pridobivanje aktivistov, delo v skupini in podobne tematike

Izkušnje v študentskem organiziranju: diplomant finančne matematike; blagajnik Kluba študentov Kranj (2013-2015); predsednik Kluba študentov Kranj (2015-2017); Član Nadzorne komisije Zveze ŠKIS (2013-2015); vodja Gorenjske regije (2015-2016); drugi član predsedstva ŠOS (2016-2017)

 

Patricija Premrov

Strokovno področje: kreativa, tradicionalni PR, digitalni PR, družbena omrežja, promocija, vodenje projektov, komunikacija (verbalna, neverbalna, pisna), trženje (sponzorstva), vodenje, projektno vodenje, organizacija, mentorstvo in prenos znanja, timsko delo, delo in komunikacija v timu, organizacija/sistematizacija dela, PR, učinkovita komunikacija, oblikovanje poslanstva in vizije organizacije (strateški, taktični in operativni cilji organizacije), vodenje

Izkušnje v študentskem organiziranju: diplomantka tržnega komuniciranje (UN) na Fakulteti za družbene vede; vodja Odbora za izobraževanje (2014/15 in 2015/16); projektna ekipa Slovenskega oglaševalskega festivala, Golden Drum, BledCom (2014-2016); asistentka v agenciji za odnose z javnostmi Propiar (september 2015-marec 2016); svetnica Kluba študentov občin Postojna in Pivka (2014/15); predsednica Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (2016/17)

 

Petra Jontez

Strokovno področje: PR, mediacija tima, vodenje, izgradnja tima, projektno delo, družbena omrežja, digitalni in klasični komunikacijski kanali, podajanje feedbacka, motivacija, javno nastopanje, kreativnost, iskanje idej, promocija, reševanje konfliktov, dinamika tima, delo in komunikacija v timu, teambuilding

Izkušnje v študentskem organiziranju: ŠS PRSS, BEST, Študentski klub Sevnica, Odbor za izobraževanje

 

Neža Belak

Strokovno področje: reševanje konfliktov, nenasilna komunikacija, izgradnja tima, učinkovita komunikacija, motivacija, obvladovanje stresa, podajanje povratne informacije, evalvacija, dinamika skupine, tima, delo in komunikacija v skupini, teambuilding/icebreaking, coaching

Izkušnje v študentskem organiziranju: članica Društva študentov psihologije Slovenije

 

Urša Belak

Strokovno področje: teme s področja splošne psihologije (upravljanje s stresom, kreativnost, javno nastopanje,​ komunikacija, motivacija, feedback​, motivacija), teme s področja psihologije​​ dela, organizacije in upravljanja s človeškimi viri (coaching, orodja za produktivnost, upravljanje s časom, teambuilding, reševanje konfliktov, timsko delo, organizacijske spremembe, vodenje in upravljanje)

Izkušnje v študentskem organiziranju: članica Društva študentov psihologije Slovenije

 

Tina Šoln

Strokovno področje: PR, marketing, delo z dijaki, timsko delo, trženje, mreženje, delo in komunikacija v timu, osebni branding, družbena omrežja, pridobivanje aktivistov, projektni managemet, strateško načrtovanje, učinkovita komunikacija

Izkušnje v študentskem organiziranju: vodja Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS (november 2016-še traja); članica organizacijske ekipe Škisove tržnice (november 2015-še traja); podpredsednica Kluba posavskih študentov (november 2015-še traja); trenerka Zveze ŠKIS (marec 2015-še traja), vodja PR in marketinga na dogodku TEDxKrško (april 2016 - )"

 

Tamara Lacić

Strokovno področje: CV in motivacijsko pismo, odkrivanje in zapis kompetenc, delo v skupini,  teambuilding, vodenje, mentorstvo in prenos znanja, javno nastopanje, organizacija časa, motivacija

Izkušnje v študentskem organiziranju: Zavod Nefiks; Sindikat Mladi plus, Zavod študentska svetovalnica: svetovalka za študij v tujini; članica Odbora za socialo in zdravstvo na Zvezi ŠKIS; aktivistka Kluba vrhniških študentov

 

Rok Kalan

Strokovno področje: mediacija tima, projektno vodenje, coaching, kreativnost, iskanje idej

Izkušnje v študentskem organiziranju: predstavnik za odnose z javnostmi KJŠ (2010-2012); predsednik KJŠ (2012-2014); član Študentskega sveta FOV (2012-2014); vodja projektov Hidria Rotomatika d.o.o. (od 2015)

 

Aleš Meglič

Strokovno področje: mentorstvo, prenos znanja, strateško načrtovanje, vodenje projektov, študentsko organiziranje

Izkušnje v študentskem organiziranju: predsednik Kluba ptujskih študentov; vodja regije 02 Zveze ŠKIS; član NK Zveze ŠKIS; direktor zavoda Mladinsko - kulturni center Kolnkišta; član Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje ŠOS; podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije

 

Urša Leban

Strokovno področje: feedback, motivacija in delo v timu, izgradnja in dinamika tima, reševanje konfliktov, kreativnost/Iskanje idej, izgorelost/obvladovanje stresa, učinkovita/nenasilna komunikacija, dijaške sekcije, mladi z manj priložnostmi, medkulturni dialog in raznolikost, mednarodno področje

Izkušnje v študentskem organiziranju: vodja dijaške sekcije na Klubu tolminskih študentov (2013-14); članica izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov ( 2014-2017); svetnica Kluba tolminskih študentov (2014-2016); programski vodja Kluba tolminskih študentov (2016-17); članica Mednarodnega odbora na Zvezi ŠKIS (2015-16); vodja Mednarodnega odbora na Zvezi ŠKIS (2016-17)

 

Iris Ambrož

Strokovno področje: trženje, sponzorstva in partnerstva, družbena omrežja, digitalni in klasični komunikacijski kanali, mreženje, javno nastopanje in retorika, promocija projektov, dijaške sekcije

Izkušnje v študentskem organiziranju: vodja 02 regije in članica varnostnega sveta na Zvezi ŠKIS (2016-v teku); predsednica ŠKVS (2016-v teku); svetnica Sveta ŠOLS in svetnica zveze ŠKIS na Študentskem klubu Slovenskih goric (2015-v teku); članica izvršnega odbora Študentskega kluba Slovenskih goric (2015-v teku); predsednica dijaške sekcije Študentskega kluba Slovenskih goric (2011-2015)

Aljaž Zupan

Strokovno področje:  vodenje (leadership), nenasilna komunikacija, izgradnja tima, mednarodno mladinsko delo, projektno delo (projektni management), razpisi, podajanje povratne informacije, motivacija, izkušenjsko učenje, life-work balance, obvladovanje stresa, reševanje konfliktov, evalvacija, dinamika skupine, tima, delo in komunikacija v skupini, medkulturni dialog in raznolikost, teambuilding/ice breaking, coaching, učinkovita komunikacija.

Izkušnje v študentskem organiziranju: predsednik Kluba litijskih in šmarskih študentov (2008-2012); zaposlen na Javnem zavodu za kulturo mladino in šport Litija, na področjih mladine in športa (2013-2015); predsednik Društva Lojtra, društva za osebni in poklicni razvoj mladih (od leta 2014); trener Zveze ŠKIS (od leta 2012); trener Mladinskega sveta Slovenije (od leta 2015); trener Nacionalne agencije za izvajanje programa Erasmsus+ na področju mladine (od leta 2016).

 

 

Pišite nam na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Več informacij o trenerjih ter o ponudbi za klube najdete v spodnjih priponkah.