facebook mail
Prijava za klube
Prijava za klube

Študentska ustava

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov je bila leta 2011 sprejeta Študentska ustava (ŠU-1; Ur.l. RS, št. 3/2012), ki je nasledila ustavo iz leta 2002, ki je bila večkrat spremenjena. Ureja položaj, delovanje in organiziranost samoupravne skupnosti študentov Slovenije in tako konkretizira zakonska določila. Natančneje določa osebnost in položaj vseh organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), načela, cilje ter dejavnosti, organizacijsko strukturo ŠOS in financiranje. Predstavlja podlago in okvir delovanja ŠOS, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze na Primorskem in študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

 

FOTO utrinki