facebook mail
Prijava za klube
Prijava za klube

Namenska in gospodarna raba sredstev

Ta pravilnik opredeljuje namensko porabo sredstev, ki jih Študentska organizacija Slovenije pridobi iz naslova agencij, ki imajo koncesijo, da posredujejo občasna in začasna dela študentov in dijakov za namen sofinanciranja obštudijskih dejavnosti študentov.

 

FOTO utrinki